Tag Archives: zalety elektroterapii

Nowoczesna elektroterapia

zabiegi lecznicze

Elektroterapia jest jedną z ważniejszych dziedzin fizjoterapii, wykorzystującą prąd elektryczny stały i zmienny w celach diagnostycznych i leczniczych. W zakresie rehabilitacji wyszczególniane są różne rodzaje prądów leczniczych, których odpowiednie dopasowanie do dolegliwości i prowadzonego leczenia pacjenta pozwala na walkę z