Skąd bierze się ból kręgosłupa?

leczenie bólu kręgosłpua

Bólu kręgosłupa doświadcza niemal 80% populacji w różnym wieku. Utrudnia one normalne funkcjonowanie i jest przyczyną ograniczenia sprawności wielu osób.

Najczęstszą powodem bólu kręgosłupa jest brak aktywności fizycznej, stres powodujący napięcie mięśniowe, wielogodzinna praca w pozycji siedzącej, najczęściej przy komputerze i związana z tym nadwaga, będąca powodem jego nadmiernego obciążania.

Jakie są przyczyny bólu kręgosłupa?

Najczęstszą przyczyną bólów kręgosłupa są:

  • Brak aktywności fizycznej. Spędzanie wielu godzin w pozycji siedzącej, a także mała aktywność fizyczna powodująca osłabienie mięśni brzucha i grzbietu, które są odpowiedzialne na utrzymywanie przez kręgosłup wyprostowanej postawy, czego przyczyną są jego deformacje.
  • Nierównomierne obciążanie kręgosłupa, będące skutkiem noszenia ciężarów w jednej ręce, zwykle prawej. Optymalną sytuacją jest rozkładanie ciężarów na dwie ręce lub opieranie go na biodrze.
  • Choroby, także nowotworowe zlokalizowane w pobliżu kręgosłupa.
  • Zwyrodnienia oraz procesy degeneracyjne, które powodują zniekształcenie kręgów i uszkodzenie stawów, spowodowane czynnikami fizycznymi lub starzeniem się organizmu, a także wadami wrodzonymi. Najczęściej dotyczą one odcinka lędźwiowego oraz szyjnego.
  • Procesy zapalne, które mogą być spowodowane infekcjami lub zapaleniem stawów kręgosłupa.
  • Urazy na przykład w postaci uszkodzenia mięśni pleców lub brzucha, podtrzymujących kręgosłup, co może stać się przyczyną nieprawidłowych nacisków, które z czasem doprowadzają do jego zwyrodnienia.
  • Nieprawidłowa postawa podczas chodzenia lub siedzenia. Dotyczy to szczególnie kobiet w ciąży, które z powodu przeniesienia środka ciężkości poddane są dużym naprężeniom mięśni podtrzymujących kręgosłup.

Tego rodzaju dolegliwości mogą być zlokalizowane w różnych odcinkach kręgosłupa dolnego, środkowego lub górnego. Bólowi odcinka dolnego towarzyszy zwykle rwa kulszowa, promieniująca do pośladka, nogi i stopy.

Przyczyną bólu może być uraz powodujący ostre dolegliwości, spowodowane upadkiem lub dźwiganiem ciężarów. Bywa, że ból ma charakter przewlekły i trwa zazwyczaj ponad trzy miesiące.

Jakie są konsekwencje nieleczenia bólów kręgosłupa?

Od kondycji kręgosłupa zależy zdrowie całego organizmu, dlatego warto zapobiegać tego rodzaju dolegliwościom. Jeśli się już pojawią, należy podjąć właściwe leczenie bólu kręgosłupa. Nieprawidłowa postawa zwłaszcza u dzieci wpływa negatywnie na pracę wielu układów, na przykład oddechowego, czego konsekwencją jest utrudniona wentylacja płuc, niedotlenienie innych narządów i tkanek.

Skutkiem nieprawidłowości w kręgosłupie, objawiającym się jego bólem jest mrowienie i drętwienie, co wynika z upośledzenia pracy układu nerwowego spowodowanego uciskiem na nerwy, a przede wszystkim na nerwy rdzeniowe. Nieprawidłowości, skutkujące wadliwą postawą ciała, mogą powodować problemy z układem pokarmowym, jako konsekwencją ucisku na żołądek i jelita, powodując utrudnienia w  ich ruchach perystaltycznych.

Kręgosłup ma ogromny wpływ na zdrowie zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, dlatego warto poddać się badaniom u ortopedy i neurologa. Zachowanie prawidłowej postawy podczas siedzenia, chodzenia i snu jest podstawą dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

bóle kręgosłupa

Jakie metody rehabilitacji są skuteczne przy bólach kręgosłupa?

Niezwykle skuteczną metodą usuwania bólów nie tylko kręgosłupa jest terapia manualna. Jej celem jest usunięcie napięć i dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich narządu ruchu takich jak: powięzi, mięśnie, więzadła, torebki stawowe, a także przyczepy mięśni i ścięgien.

Działanie terapeutyczne terapii tkanek miękkich polega na przywróceniu im odpowiedniej struktury, co ułatwi spełnianie przez nie funkcji fizjologicznych. Dzięki terapii manualnej zmniejsza się ucisk na struktury nerwowe rdzenia kręgowego, co powoduje usunięcie dolegliwości bólowych.

Terapia obejmuje dokładną diagnostykę problemu, z którym zgłosi się pacjent, a następnie dostosowanie odpowiednich technik w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych, co pozwoli pacjentowi szybciej powrócić do sprawności.

Terapia manualna jest metodą bezbolesną i nieinwazyjną w przeciwieństwie do operacji. Jej sukces jest uzależniony od współpracy fizjoterapeuty i pacjenta. Kolejną doskonałą metodą walki z bólem kręgosłupa są ćwiczenia, a także zastosowanie gorsetu ortopedycznego. Dobre efekty uzyskuje się u pacjentów poddanych kinezyterapii.

Jeśli natomiast przyczyną dolegliwości bólowych jest depresja, to konieczne jest, dla jej zlikwidowania, leczenie farmakologiczne. Kolejną metodą likwidacji bólów kręgosłupa jest laseroterapia, która przyspiesza procesy regeneracyjne tkanek, podobnie magnetoterapia. Podjęcie pod okiem fizjoterapeuty działań, zmierzających do usunięcia bólu kręgosłupa, przyniesie na pewno spodziewane efekty.