Rodzaje usług na rynku medycznym

djmedica pięlęgniarstwo

„Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako Smakujesz, Aż się zepsujesz – pisał Jan Kochanowski we fraszce „Na zdrowie”. Od czasów renesansu nic się w tej kwestii zdrowotnej nie zmieniło – zdrowie mamy tylko jedno i powinniśmy o nie dbać niezależnie od tego, w jakiej znajdujemy się kondycji. Jednak gdy już coś się dzieje, możemy zainwestować w usługi medyczne, które pomogą nam funkcjonować w trakcie choroby. To nie koniec, bo dobrze by było wiedzieć, jak pomóc innym i odbyć kurs pierwszej pomocy. A jakie usługi medyczne możemy znaleźć na rynku?

Jedną z najczęstszych spotykanych usług jest opieka pielęgniarska, poniżej zakres realizowanych w niej działań.

Opieka pielęgniarska obejmuje:

  • robienie zastrzyków – w końcu nie każdy może i chce robić je samodzielnie,
  • zmianę opatrunków,
  • usuwanie szwów,
  • usuwanie kleszczy,
  • czynności pielęgnacyjne niezbędne przy stomii,
  • opieka nad pacjentem w stanie paliatywnym,
  • udzielanie niezbędnej wiedzy w zakresie obsługi pompy żywienia dla osób odżywianych pozajelitowo.

Medyczna obsługa imprez masowych

Medyczne usługi to nie tylko pomoc pielęgniarska udzielana pacjentom w ich własnym domu, ale także obsługa imprez masowych, na których konieczna jest obecność personelu medycznego ze względu na obowiązujące w tym zakresie wymogi prawne (na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).  Organizujesz imprezę masową i chcesz zapewnić uczestnikom swoje bezpieczeństwo? W tym pomoże Ci doświadczony zespół pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Zawody sportowe o randzie mistrzowskiej, eventy, imprezy z udziałem gości VIP czy osób publicznych – niezależnie od istoty wydarzenia, zespół medyczny jest tam niezbędny. Jeśli którykolwiek z uczestników zasłabnie, zrani się, udzielona zostanie mu fachowa pomoc. Jak wygląda praca w trakcie tego typu wydarzeń gromadzących dużą ilość osób? Ratownicy medyczni poruszają się jako patrole piesze bądź dzięki oznakowanym pojazdom mobilnym, zapewniając także ambulanse do pierwszej opieki nad pacjentem.

ambulans ratownictwo

 Szkolenie z pierwszej pomocy – to jedna z najważniejszych naszych usług

Nie zawsze wykwalifikowany personel medyczny pojawia się na miejscu zdarzenia natychmiast, dlatego warto edukować ludzi i uczyć ich pierwszej pomocy – od nabycia takich umiejętności kiedyś może zależeć czyjeś życie. Nawet w przedszkolach warto pokazać dzieciom, jak się zachować w sytuacjach zagrożenia. Organizacja kursów pierwszej pomocy w instytucjach publicznych, firmach prywatnych czy szkołach to kolejny aspekt obecny w usługach rynku medycznego. Są one przygotowywane w taki sposób, by zainteresować uczestników – to nie sucha teoria, ale także praktyczna nauka z wykorzystaniem realnego sprzętu medycznego. Sztuczna krew, imitacje ran, defibrylator, prezentacje, filmy, obrazy i multimedia – to wszystko oddziałuje na uczestników i aktywizuje grupę, wzbudzając zainteresowanie.

pielęgniarka djmedica

Medycyna pracy, badania okresowe i zaświadczenia sanepidowskie

Medycyna i lekarze są oczywiście potrzebni również w zakresie biznesu i tak naprawdę każdego istniejącego zawodu, bowiem lekarze medycyny pracy odpowiedzialni są za ocenę, czy dany pracownik jest zdolny do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku, a także za kontrolę ich stanu zdrowia w trakcie trwania pracy zarobkowej w konkretnej firmie.

Każdorazowo, przed podjęciem pracy, konieczne jest wykonanie badań profilaktycznych. Szczególnie istotne jest to w przypadku branży gastronomicznej, w której niezbędne jest także posiadanie zaświadczenia sanepidowskiego, które potwierdza, iż praca danej jednostki z pożywieniem jest bezpieczna i nie stanowi zagrożenia dla potencjalnych klientów.

Najczęściej dane firmy posiadają podpisane umowy z konkretnymi placówkami, czy też lekarzami medycyny pracy, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie ciągłości w zakresie badań wstępnych do pracy, a następnie okresowych, profilaktycznych.