Radca prawny czy zewnętrzna kancelaria – obsługa prawna szpitali

Obsługa prawna szpitali

Pomoc prawna dla szpitali jest nieodłącznym elementem obsługi placówek medycznych zarówno w sprawach organizacyjnych, kadrowych, jak i pojawiających się konfliktach w relacjach z pacjentami. Poza koniecznością pozyskania prawnego wsparcia w zakresie opracowywania umów z kontrahentami czy personelem, wdrażania zasad RODO czy kontaktów z NFZ, szpitale korzystają z pomocy prawników przy rozwiązywaniu sporów o błędy lekarskie dotykających, zgodnie z obowiązującym prawem, zarówno konkretnych lekarzy odpowiedzialnych za popełniony błąd, jak i placówkę w ramach której wykonują świadczenia lekarskie. Jakie instytucje i osobny mogą okazać się pomocne w ramach wsparcia prawnego dla szpitali? Czy wybór prawnika zatrudnionego na etacie będzie dla placówki korzystniejszy, niż współpraca z kancelarią zewnętrzną?

Usługi wykonywane przez prawników w ramach pomocy prawnej dla szpitali

Pomoc prawna dla podmiotów leczniczych świadczona przez:

  • prawników zatrudnionych na etacie,
  • samodzielnych radców prawnych,
  • zewnętrzne kancelarie specjalizujące się w prawie medycznym

obejmuje wiele kwestii związanych z właściwym i zgodnym z prawem prowadzeniem działalności podmiotu leczniczego oraz rozwiązywaniem pojawiających się sporów w relacji szpital-pacjent, szpital-lekarz czy szpital-kontrahent. Prawnik ma za zadanie zadbać o dobre interesy szpitala, nie dopuszczając przy tym do podejmowania działań niezgodnych z prawem lub mogących nieść za sobą prawne konsekwencje w związku z niedopełnieniem określonych zobowiązań.

Wśród obszarów działalności, w ramach których pomoc w zakresie obsługi prawnej szpitali niezbędna można wyróżnić między innymi działania związane z RODO i dopełnieniem wszystkich obowiązków w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w podmiocie leczniczym. Prawnik udziela szpitalowi pomocy prawnej w zakresie analizy i opracowywania schematów działań niezbędnych w celu zapewnienia zgodności z RODO oraz zajmuje się problemami narastającymi w przypadku pojawienia się zagrożenia dla danych, ich wycieku lub niedotrzymania innych zobowiązań wynikających z rozporządzenia.

Współpraca z kancelarią prawną bądź prawnikiem może skupiać się w szpitalu także na relacjach z pracownikami oraz kontrahentami. W szczególności, wśród świadczonych usług i wykonywanych zadań pojawią się tutaj:

  • opracowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów z kontrahentami,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów z personelem,
  • przygotowywanie dokumentów organizacyjnych,
  • wsparcie w kontaktach z NFZ, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz organami inspekcji sanitarnej.

Pomoc prawna może okazać się niezbędna przy planowanych przekształceniach formy działalności podmiotu leczniczego, renegocjacjach umów z pracownikami lub NFZ, a także w razie pojawienia się roszczeń ze strony pracowników lub kontrahentów współpracujących ze szpitalem.

Trzecim kluczowym obszarem działań prawnika w ramach obsługi szpitali będą spory z pacjentami, w tym reprezentowanie szpitala w postępowaniach dotyczących błędów medycznych.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami szpital, jako placówka zatrudniająca lekarza oskarżonego o dany błąd medyczny, ponosi wspólną odpowiedzialność cywilną za jego działania i w razie oskarżenia staje się jedną ze stron sporu.

W jaki sposób szpital może uzyskać pomoc prawną?

Wśród dostępnych i najczęściej wykorzystywanych przez szpitale rozwiązań w zakresie uzyskania ciągłej pomocy prawnej stosuje się współpracę z zewnętrzną kancelarią radców prawnych oraz prawników zatrudnianych bezpośrednio w szpitalu, na etacie. Druga z opcji może okazać się wystarczająca w przypadku małych placówek i podmiotów medycznych, jednak wraz ze wzrostem skali działań i pojawiających się obowiązków po stronie zatrudnionego przez szpital prawnika, znacznie korzystniejszym rozwiązaniem zdaje się być obecnie współpraca z zewnętrzną kancelarią. Dlaczego?

Kancelarie prawne specjalizujące się w prawie medycznym mogą zaoferować szpitalowi pomoc kilku wykwalifikowanych i doświadczonych adwokatów i radców prawnych, którzy w zależności od swojej specjalizacji i podziału obowiązków będą w stanie zająć się poszczególnymi kwestiami prawnymi koniecznymi do rozstrzygnięcia w ramach prowadzonej działalności podmiotu. W szczególności, w przypadku toczących się sporów i postępowań na drodze sądowej, reprezentowanie szpitala w sądzie przez prawnika nie będzie oznaczało braku możliwości skorzystania z jego pomocy w innych spornych kwestiach – kancelaria wyznaczy dla szpitala reprezentanta sądowego, pozostając jednocześnie w pełnej gotowości do pracy przy innych sprawach i przyspieszając rozwiązywanie pojawiających się sporów zarówno w mniejszych, lokalnych, jak i dużych, wojewódzkich placówkach.