Problemy w pracy a alkoholizm – jak wygrać z nałogiem?

walka z alkoholem

Powodów popadania w alkoholizm jest wiele, są one przy tym zazwyczaj bardzo złożone i całkowicie zależne od jednostki. Pomimo powszechnie panującej opinii, choroba alkoholowa nie dotyczy tylko środowisk patologicznych. Alkoholizm potrafi dotknąć każdego niezależnie od wieku, płci, pochodzenia, wykształcenia i statusu społecznego.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia na zaburzenia związane ze spożyciem alkoholu cierpi aż 237 milionów mężczyzn i 46 milionów kobiet na całym świecie. Znaczna część alkoholików wykształciła nałóg poprzez sięganie po alkohol w celu radzenia sobie ze stresem. Uzależnienie często rozwinęło się jako efekt uboczny prób ucieczki od problemów i zmniejszenie towarzyszącego w pracy napięcia.

Jakie są powody popadania w alkoholizm?

Sięganie po alkohol z powodu problemów w pracy 

Sięganie po alkohol z powodu problemów w pracy jest jedną z częstych przyczyn popadania w alkoholizm. Prowadzi to często do rozwinięcia się tak zwanego alkoholizmu wysokofunkcjonującego bezpośrednio związanego ze stresem i presją doświadczanych w życiu zawodowym.

Presja nie zawsze pochodzi przy tym od otoczenia – niezwykle często stanowi wewnętrzny imperatyw polegający na ciągłym dążeniu do perfekcji. Alkoholik popadający w nałóg z powodu problemów w pracy niekoniecznie pracę tę traci, często zachowuje swoje stanowisko, niejednokrotnie pnie się również po szczeblach kariery, równocześnie maskując swoje uzależnienie.

Metody walki z alkoholizmem 

W skutecznej walce z alkoholizmem konieczne jest wybranie odpowiedniej metody terapii. Skuteczną i cieszącą się dużą popularnością jest metoda Easyway Allena Carra, która skupia się na dążeniu do zmiany myślenia o alkoholu zmagających się z uzależnieniem osób, by mogły one odzyskać wolność i nie tęsknić za nałogiem. U podstaw tej metody leżą:

  1. Zrozumienie uzależnienia.
  2. Odnalezienie sposobu na dokonanie zmian.
  3. Usunięcie strachu przed zerwaniem z nałogiem.

Osoby zmagające się z uzależnieniem od alkoholu bardzo często obawiają się, że w wyniku zaprzestania picia będą doświadczać straty, która odbierze im poczucie szczęścia. Strach dotyczy również efektów ubocznych odstawienia, takich jak stres, przyrostu wagi czy też spadek jakości życia towarzyskiego. Obawy te sprawiają, że niezwykle trudno rozstać się z nałogiem, jednak metoda Allena Carra skutecznie usuwa strach oraz poczucie straty i umożliwia osiągnięcie pełnej wolności. Easyway nie wymaga stosowania leków, jest więc naturalna i niezwykle prosta. Osoby nie wiedzące jak wygrać z alkoholem zgodnie z metodą Allena Carra muszą pamiętać przede wszystkim, że:

  • silna wola nie jest konieczna do zerwania z nałogiem,
  • najlepszym sposobem na odstawienie alkoholu jest zmiana sposobu myślenia na jego temat,
  • ograniczanie spożycia alkoholu nie jest skutecznym sposobem na zerwanie z nałogiem,
  • zrywając z nałogiem, niczego w życiu nie tracimy.

W celu uzyskania pomocy w walce z alkoholizmem polecane jest zasięgnięcie porady specjalistów i udanie się na konsultację w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień.

jak wygrać z alkoholem

Jak wygrać z alkoholem? 

Wygranie z alkoholem poprzez zerwanie z nałogiem jest tym trudniejsze, im choroba alkoholowa jest bardziej zaawansowana, z tego względu niezwykle istotne jest jak najszybsze podjęcie leczenia. Podstawowa trudność w walce z alkoholizmem wynika z faktu, iż uzależnienie od alkoholu jest nie tylko fizyczne, lecz także psychiczne. By wygrać z nałogiem, konieczne jest:

  • Uświadomienie sobie problemu 

Alkoholik musi w pierwszej kolejności rozpoznać swoją chorobę. W unaocznieniu problemu pomocne jest pokazanie konsekwencji nałogu, które umożliwia uzależnionemu konfrontację ze skutkami popełnianych przez siebie pod wpływem alkoholu błędów.

  • Znalezienie skutecznej metody leczenia 

Po zdaniu sobie sprawy z problemu alkoholik powinien znaleźć najskuteczniejszą dla siebie metodę leczenia uzależnienia, na przykład niezwykle skuteczną metodę Allena Carra.

  • Konsekwentne dążenie do celu

W walce z alkoholizmem istotna jest konsekwencja w dążeniu do celu, jakim jest zerwanie z nałogiem.

Wygranie z alkoholem, choć pracochłonne, daje możliwość cieszenia się życiem i niczym nieskrępowaną wolnością.