Orzekanie o zdarzeniach medycznych – jak przebiega?

pacjent prawo medyczne

Każdy z nas pragnie zachować zdrowie jak najdłużej. Jeżeli jednak dzieje się coś złego idziemy do lekarza licząc, że zrobi on wszystko co w jego mocy, aby nam pomóc. Jeżeli jednak tak się nie stanie lub zostanie popełniony błąd, możemy dochodzić swoich roszczeń poprzez postępowanie przed komisją do spraw orzekania w sprawie zdarzeń medycznych. Co należy wiedzieć o tej procedurze?

Czym właściwie jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne to sformułowanie, które dla wielu pacjentów może być wyjątkowo niejasne. Jednak polskie prawo precyzuje to sformułowanie wyjątkowo dokładnie uznając, że jest to zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć. Jednak, aby te sytuacje były zdarzeniem medycznym muszą być następstwem działań niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, a w szczególności:

  • nieaktualnej diagnozy, gdy w jej wyniku leczenie było niewłaściwe, lub gdy opóźniła ona właściwe leczenie i przyczyniła się do rozwoju choroby,
  • nieaktualnego leczenia, również operacji,
  • nieaktualnego zastosowania produktu medycznego lub wyrobu medycznego.

Jeżeli nasz przypadek wpisuje się w te kryteria to możemy rozpocząć postępowanie przed komisją do spraw orzekania w sprawie zdarzeń medycznych. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy wpisujemy się w tę definicję, to najlepiej będzie skonsultować się z prawnikiem.

Orzekanie o zdarzeniach medycznych – kwestie praktyczne

O zdarzeniach medycznych orzekają specjalnie dedykowane w tej sprawie komisje medyczne. Umożliwiają one dochodzenie naszych roszczeń za zdarzenia medyczne w szpitalu. Dzięki nim orzekanie o wystąpieniu danego zdarzenia może przebiec znacznie sprawniej, co pozwala nam szybciej uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, niż w przypadku rozprawy w sądzie.

Do komisji wniosek może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. Jednak w przypadku śmierci pacjenta wniosek może złożyć jego spadkobierca.

decyzja prawo medyczne

Wniosek musi zawierać bardzo wiele elementów. Są to oczywiście wszystkie dane pacjenta takie jak jego imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, imiona i nazwiska przedstawiciela ustawowego lub wszystkich spadkobierców oraz wskazanie, kto będzie reprezentował sprawę przed komisją. Prócz tego wniosek musi zawierać adres do korespondencji, dane podmiotu leczniczego, uzasadnienie, wskazanie co jest przedmiotem wniosku, propozycję wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia, dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł. Zawsze możemy poprosić o pomoc adwokata prawa medycznego, by skompletował on wszystkie niezbędne dokumenty i informacje tak, aby wniosek miał jak największe szanse na pozytywne rozpatrzenie w krótkim czasie.

Orzeczenie o zdarzeniach medycznych – o czym pamiętać?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że taki wniosek należy złożyć w terminie jednego roku od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o błędzie lub wystąpiła śmierć pacjenta. Termin nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia wydarzenia. Pamiętajmy też, że jeżeli następstwem błędu była śmierć pacjenta to terminy nie biegną do dnia zakończenia postępowania spadkowego.

Istotne jest też to, że jeżeli sami chcemy skompletować wniosek to powinniśmy wejść na stronę naszego urzędu wojewódzkiego. Tam powinny być wszystkie wytyczne i gotowe formularze. W zależności od województwa mogą się one odrobinę różnić, więc zwróćmy na to szczególną uwagę.

Jeżeli nie znamy danych szpitala, w którym doszło do błędu, to możemy sprawdzić wszystkie dane na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl.