Odtruwanie organizmu metodą detoksu

Detoks

Zabieg detoksykacji organizmu polega na całkowitym odstawieniu dotąd przyjmowanej substancji psychoaktywnej. Przeważnie wymagane jest umieszczenie pacjenta w ośrodku stacjonarnym, gdzie będzie mógł liczyć na całodobową opiekę i kontrolę. To pierwszy etap leczenia przede wszystkim u tych osób, które przez długi czas były pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nagłe odstawienie substancji psychoaktywnych, do których organizm szybko się przyzwyczaja powoduje występowanie zespołu odstawienia. Może się pojawiać drżenie, do tego lęki, a nawet zaburzenia świadomości. Pacjenci nierzadko odczuwają fizyczny ból. Dlatego niezbędna staje się kompleksowa opieka, przede wszystkim przez całą dobę, bowiem niektóre z pojawiających się objawów zagrażają zdrowiu, a nawet życiu pacjenta.
Detoks dla uzależnionego

Podczas detoksykacji stosuje się jednocześnie farmakoterapią i psychoterapię. Dokładna forma leczenia dobierana jest indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta, stopnia i rodzaju jego uzależnienia oraz długości jego trwania. W pierwszej kolejności lekarz internista przeprowadza niezbędne badania, które dają podstawę do przygotowania profilu leczenia. Każdy pacjent jest inny i nawet pozornie dwa, takie same przypadki będą wymagały niekiedy skrajnie odmiennego podejścia.

Proces detoksu – po kolei

Generalnie detoks odbywa się na dwóch płaszczyznach. Zatruty organizm musi zostać przywrócony do prawidłowego funkcjonowania. Przez lata dostarczane substancje psychoaktywne sieją dosłownie spustoszenie w organizmie. Nie wszystko da się „naprawić”, ale podstawą jest uzupełnienie płynów, niezbędnego poziomi witamin, jak i mikroelementów. Następnie stosuje się odpowiednio dobraną terapię lekową, która jest etapem detoksykacji psychicznej, czyli polękowej. Na takim podłożu można rozpocząć terapię właściwą, na jaką również składają się różne metody, techniki. Generalnie kompleksowe leczenia bazujące na farmakoterapii połączonej z wybraną formą psychoterapii.

Dobre skutki detoksykacji dla uzależnionych

Detoksykacja pozwala także niwelować zaburzenia współwystępujące. Do tego kompleksowe leczenie z uwzględnionym odtruwaniem, ma na celu jednoczesne wyrównywanie zaburzeń, o innej etiologii. Nie da się z góry przewidzieć, jak długo będzie trwała detoksykacja. Wiele czynników ma wpływ na ten fakt, ale i pierwotne założenia mogą znacznie się zmienić, w zależności od postępów, jakie czyni pacjent, a także mając na uwadze, że każdy organizm wykazuje się indywidualnymi reakcjami, niemożliwymi w 100% do przewidzenia.

Ze względu na zbyt duże zagrożenie dla zdrowia oraz życia, przede wszystkim poprzez występowaniu zespołu odstawienia, zaleca się, a właściwie koniecznością jest najczęściej leczenie stacjonarne. Tylko w niektórych przypadkach możliwe jest przeprowadzanie odtruwania w domu.

Detoksykacja wykonywana jest nie tylko u pacjentów, którzy wykazują uzależnienie od alkoholu bądź narkotyków. To także etap leczenia osób uzależnionych od leków. Przebiegający formalnie w taki sam sposób, choć szczegółowo mogący się różnić od leczenia alkoholików i narkomanów, ze względu na inny rodzaj substancji psychoaktywnych, które dostarczane były do organizmu pacjenta.