Kim jest przedstawiciel medyczny?

Przedstawiciel medyczny

Praca przedstawiciela medycznego to zawód bardzo charakterystyczny, wymagający od kandydatów nie tylko ukończenia odpowiedniego kierunku, ale także posiadania konkretnych cech charakteru. Poszukując ofert takiej pracy nie wystarczy skupić się na przykład na wpisaniu w okno wyszukiwarki frazy zawierającej nazwę firmy i ważne dla nas słowo np. apteki medyczne praca. Tu trzeba będzie wykazać się kreatywnością i zaangażowaniem.

Przedstawiciel medyczny – to brzmi dumnie…

Apteki. Medyczne przedstawicielstwo to praca, która wg ogólnych opinii, polega na reprezentowaniu konkretnej firmy farmaceutycznej, ale taki pracownik może być także przedstawicielem np. firmy produkującej sprzęt do rehabilitacji czy wytwarzającej inne artykuły medyczne. Jego zajęcie polega na promocji i sprzedaży produktów promowanej marki. W tym celu spotka się z lekarzami, dyrektorami szpitali czy przedstawicielami środowiska medycznego i farmaceutycznego. Nawiązuje kontakty, przedstawia swoją ofertę, wyroby i jednocześnie nakreśla wizerunek firmy. Oczywiście głównym celem jest zachęcenie kontrahentów do stosowania prezentowanych produktów – naturalnie w granicach etycznych. Taki zawód jest częściowo zajęciem polegającym na doradztwie, ponieważ przedstawiciel dostarcza lekarzom najnowsze informacje o lekach, literaturę naukową omawiającą osiągnięcia z zakresu medycyny, farmacji, a także informuje o organizowanych konferencjach naukowych czy sympozjach. Praca przedstawiciela medycznego różni się od pracy przedstawiciela farmaceutycznego, co potwierdzają apteki medyczne praca opinie, wyrażone na forum.

Wykształcenie i cechy charakteru

Aby codziennym zajęciem przedstawiciela mogły być np. apteki medyczne praca opinie wyrażane o takich, dana osoba musi posiadać odpowiednie wykształcenie. Choć nie istnieje jeden kierunek przygotowujący do tego zawodu, to jednak ważne, żeby ukończone studia dały kandydatowi odpowiedni zakres wiedzy z dziedzin takich jak anatomia człowieka czy chemia. Polecanymi studiami są więc np. medycyna i farmacja, analityka medyczna, chemia, biologia, fizjoterapia czy nawet wychowanie fizyczne lub technologia żywienia. Ponieważ zajęcie to zakłada pracę z innymi ludźmi, to pożądanymi cechami charakteru będzie otwartość, optymizm, dyspozycyjność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów jak i posiadanie umiejętności negocjacyjnych i wiedza zawierająca pomocne w pracy, wskazówki technik sprzedaży.