Jakich formalności trzeba dopełnić przed sprzedażą placówki medycznej?

Sprzedaż placówek medycznych

Przedsiębiorcy prowadzący podmiot leczniczy mogą, w różnych okolicznościach, zdecydować o chęci jego sprzedaży. Transakcja taka, ze względu na specyfikę prowadzenia podmiotu leczniczego i świadczenia usług medycznych, nie należy do najłatwiejszych zarówno z perspektywy sprzedającego, jak i przyszłego nabywcy. Dopełnienie wszystkich formalności w zakresie zbycia sprzętu, lokalu, wyrobów medycznych, czy wreszcie możliwości przeniesienia kontraktu z NFZ i umów pracowników na nowego nabywcę może wymagać wsparcia ze strony doświadczonej kancelarii prawnej. Jakie formalności są niezbędne przy sprzedaży podmiotu leczniczego?

W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do sprzedaży podmiotu leczniczego?

Rezygnacja z prowadzenia podmiotu leczniczego i chęć jego sprzedaży może wynikać zarówno z chęci pozbycia się odpowiedzialności za prowadzenie tego rodzaju działalności, jak i chęci skupienia się lekarza prowadzącego na leczeniu lub, jeśli właściciel podmiotu leczniczego nie jest lekarzem, zwyczajnej potrzeby znalezienia lepszej inwestycji. Bez względu na okoliczności w jakich następuje sprzedaż, w przypadku podmiotów leczniczych ważne jest każdorazowe rozpatrzenie najbardziej korzystnej opcji zbycia podmiotu leczniczego. Należy pamiętać, że każda przychodnia, klinika czy prywatna praktyka medyczna jest odpowiedzialna za setki pacjentów i fakt sprzedaży podmiotu leczniczego nie powinien wpływać na ich dostęp do opieki medycznej.

Sprzedaż podmiotu leczniczego może odbywać się poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa lub sprzedaż udziałów, stosowaną po przekształceniu podmiotu leczniczego w spółkę. Rozwiązanie takie jest o tyle korzystne, że dzięki przekształceniu spółka z o.o. wstępuje w prawa i obowiązki lekarza prowadzącego dotychczas podmiot leczniczy, a więc staje się m.in. stroną kontraktu z NFZ i właścicielem lokalu, sprzętu medycznego czy wyrobów medycznych. Lekarz chcący sprzedać przedsiębiorstwo sprzedaje w takim wypadku swoje udziały jako wspólnika (często w przypadku mniejszych praktyk jest po prostu jednoosobowym wspólnikiem spółki).

Jak przygotować się do tej sprzedaży podmiotu leczniczego pod kątem formalnym?

W zależności od tego czy obecny właściciel prowadzący podmiot leczniczy decyduje się na sprzedaż przedsiębiorstwa czy przekształcenie go w spółkę z o.o. i sprzedaż swoich jednoosobowych udziałów w spółce, formalności wymagane przy sprzedaży mogą być różne. W przypadku bezpośredniej sprzedaży podmiotu leczniczego przedmiotem sprzedaży jest najczęściej:

  • lokal,
  • sprzęt,
  • wyroby medyczne,

ale transakcja taka wymaga uzyskania zgody dyrektora oddziału NFZ na przeniesienie kontraktu na nabywcę przez podpisanie stosownego aneksu. Często zdarza się, że nowy nabywca takiej zgody nie uzyskuje, przez co transakcja nie jest dla niego korzystna.

Skutkiem częstych problemów ze sprzedażą podmiotu leczniczego poprzez transakcję sprzedaży przedsiębiorstwa, specjalizujące się w tego typu sprawach kancelarie prawne zalecają podpisanie z zainteresowanym nabywcą umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce z o.o., przekształcenie podmiotu leczniczego w spółkę, a następnie zawarcie umowy sprzedaży udziałów skutkującej odwołaniem przez nabywcę dotychczasowego składu zarządu (przy jednoosobowej działalności będzie to najczęściej poprzedni właściciel podmiotu leczniczego) oraz powołanie nowego. Wszystkie formalności w obrębie umowy sprzedaży (podmiotu leczniczego lub udziałów w spółce) powinny obejmować określenie terminów przekształcenia sprzedaży udziałów, stosowne aneksy do umów, a także dopełnienie kwestii związanych z przekazaniem dokumentacji medycznej nabywcy.

Sprzedaż placówek medycznych

Dlaczego warto jak najszybciej dopełnić wszelkich formalności i skorzystać w tym celu z pomocy kancelarii prawnej?

Każdy etap sprzedaży podmiotu leczniczego może wiązać się z pewnymi utrudnieniami dla pacjentów, w szczególności gdy formalności związane z przekazywaniem przedsiębiorstwa lub dokumentacji przedłużają się w czasie. Duże utrudnienia powodowane są często problemami z przekazaniem kontraktu NFZ na nabywcę podmiotu leczniczego, eliminowane w dużej mierze w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z o.o. Dopełnienie formalności możliwie jak najszybciej, zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży, przeprowadzenie procedury przekształcenia przedsiębiorstwa i zbycie udziałów w spółce pozwalają zagwarantować pacjentom ciągły dostęp do opieki medycznej. Z tego też powodu każdy lekarz lub przedsiębiorca zainteresowany sprzedażą placówki medycznej powinien w pierwszej kolejności skonsultować się z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie medycznym i sprawami związanymi z przekształcaniem podmiotów medycznych, a dopiero przy wsparciu prawników podjąć wraz z zainteresowanym nabywcą decyzję o najbardziej korzystnym toku zawarcia transakcji.