Jak zdobywać nowych pacjentów?

medyczne prawo

Rynek placówek medycznych współcześnie rozwija się bardzo szybko, a liczba chorych potrzebujących pomocy rośnie. Mimo sporych kolejek pacjenci z nieufnością podchodzą do nieznanych lekarzy i decydują się raczej na wizytę u swojego zaufanego specjalisty, nawet jeśli czas oczekiwania potrwa znacznie dłużej. Jak zatem pozyskać nowych pacjentów?

Potencjalnego pacjenta nie zachęcą tanie chwyty marketingowe, lecz przede wszystkim fachowa wiedza i lojalność lekarza. Pacjent, który będzie darzył nowego lekarza zaufaniem, z większym prawdopodobieństwem zostanie u niego na stałe, a jednocześnie będzie zachęcał do tego swoich bliskich oraz znajomych. Dlatego otwierając albo rozwijając swoją przychodnię czy szpital, warto dbać o szereg spraw, które mogą wpłynąć na wizerunek.

Reputacja w Internecie – o czym należy pamiętać?

W dzisiejszych czasach lekarze posiadają specjalistyczną wiedzę, ogromne doświadczenie, a także umiejętności pozyskane na sympozjach za granicą. W praktyce jednak to nie wszystko. Pacjenci bardzo często sugerują się opinią innych, zwracając szczególną uwagę na reputację danej placówki medycznej. Przed udaniem się na wizytę z pewnością podpytają znajomych, a następnie sprawdzą szpital albo przychodnię w Internecie.

Nieufność z jaką współcześni pacjenci podchodzą do kadry lekarskiej tylko zachęca ich do szukania komentarzy w Internecie. Czytają opinie na popularnych portalach, szukając zaprzeczenia swoich obaw. Dzięki temu wiedzą, który lekarz pomoże wyleczyć ich problem, bez zbędnych nieprzyjemności.

Warto zatem zadbać, aby oferowane usługi medyczne faktycznie pomagały pacjentom, a lekarze wykonywali swoje obowiązki w poszanowaniu kultury do drugiego człowieka. Efektem z pewnością będzie większa ilość pozytywnych komentarzy na popularnych portalach społecznościowych, a także opinie zachęcające do umówienia wizyty w danej placówce medycznej.

Ochrona dóbr osobistych – na czym polega i jak zapobiec naruszeniu?

Dobra osobiste to z prawnego punktu widzenia wszystkie dobra niemajątkowe, do których prawo ma każda osoba fizyczna. W praktyce prawo to obejmuje także jednostkę organizacyjną, która na mocy ustawy posiada zdolność prawną.

Łamanie dóbr osobistych najczęściej następuje przez osoby trzecie, nierzadko również w medycynie. Nie chodzi tutaj tylko o ochronę wizerunku, prawa do tajności korespondencji, ale również o zgodę na przeprowadzanie badań medycznych oraz zabiegów lekarskich. Taka zgoda to przyzwolenie pacjenta dla lekarza do tego, aby mógł naruszyć jego niematerialne dobra osobiste, czyli w tym przypadku naruszenie nietykalności.

W przypadku problemów z ochroną dób osobistych pomóc może dobry adwokat  zajmujący się obsługą prawną prawa medycznego – zwłaszcza w przypadku, kiedy zostaną naruszone nieumyślnie. Specjalista znając prawo cywilne oraz wszystkie fakty będzie dążył do jak najbardziej polubownego rozwiązania sprawy, z korzyścią zarówno dla pokrzywdzonego, jak i oskarżonego lekarza.

prawo medyczne

Osoba, która doświadczyła zlekceważenia ochrony dóbr osobistych może zażądać zadośćuczynienia – na przykład za pogorszenie się stanu zdrowia. Najpierw jednak musi zabiegać o to, aby lekarz, który to dobro naruszył złożył odpowiednie oświadczenie. Adwokat zadba o pomyślne rozwiązanie sprawy tak, aby osoba poszkodowana otrzymała odszkodowanie – albo w formie pieniężnej, przeprowadzenie kolejnego leczenia czy otrzymanie pomocy z innego źródła.

Ochrona dóbr osobistych a reputacja

Nieumyślne złamanie dóbr osobistych pacjenta nierzadko wiąże się również z frustracją osoby poszkodowanej i utraty jej zaufania. Dlatego tak ważna jest natychmiastowa interwencja dobrego adwokata, który włączy się do sprawy i spróbuje jak najszybciej ją rozwiązać. Samodzielny kontakt z pacjentem może zakończyć się pogorszeniem sprawy, a w dalszej kolejności – wpłynie na pogorszenie się wizerunku firmy.

Rozwiązanie konfliktu prawnie przez adwokata zapobiegnie wystawieniu negatywnych komentarzy na stronach internetowych. Nierzadko również pacjent daje również drugą szansę placówce medycznej.

Jak zdobywać nowych pacjentów?

Wbrew pozorom pozyskanie nowych pacjentów nie jest takie łatwe. Nie wystarczy otwarcie reklamować swojej placówki medycznej z racji tego, że pacjenci raczej nieufanie podchodzą do działalności lekarskiej. Sposobem na zdobycie popularności jest dobra reputacja szpitala czy przychodni, głównie w Internecie. Pozytywne komentarze, liczne opinie polecające na portalach społecznościowych, z pewnością sprawią, że zainteresowanie będzie większe. Warto przy tym pamiętać, aby unikać otwartych konfliktów, a w przypadku ich wystąpienia – skontaktować się z dobrą kancelarią prawną.