Jak wybrać przedszkole dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

integracyjne prywatne przedszkole Łódź

Są takie wyjątkowe miejsca, które dbają o potrzeby dzieci wyjątkowych. Przedszkola integracyjne to placówki dedykowane dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które obejmują opieką dzieci z: dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnościami intelektualnymi, przepukliną oponowo- rdzeniową, Zespołem Downa, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, afazją ruchową, niepełnosprawnością sprężoną.

Czy to przedszkole dla mojego dziecka?

Każde dziecko jest inne, więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Idea przedszkoli integracyjnych polega na tym, że w procesie kształcenia biorą pod uwagę właśnie te indywidualne różnice. Jeśli wszystkie cechy osobowości dziecka mają być promowane i szanowane, to zdecydowanie warto rozważyć zapisanie go do przedszkola integracyjnego.

Jeśli Twoje dziecko również stoi przed wyzwaniem radzenia sobie w codziennym życiu z niepełnosprawnością, zdecydowanie powinieneś rozważyć przedszkole integracyjne. W ten sposób umożliwiasz dziecku nawiązywanie „normalnych” kontaktów społecznych i zmniejszasz prawdopodobieństwo, że dorastając będzie miało poczucie marginalizacji. Niezależnie od tego, czy dziecko jest niepełnosprawne, czy nie, uczęszczanie do przedszkola integracyjnego zdecydowanie przyczynia się do rozwoju otwartości i tolerancji.

Przedszkola integracyjne to placówki kameralne, które sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa dzieci, ułatwiając ich prawidłowy rozwój, a także pomagając w nawiązywaniu relacji.

Kadra przedszkola integracyjnego

W przedszkolach integracyjnych specjalnie przeszkoleni wychowawcy pomagają zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym. Szczególnie uważnie obserwują swoich podopiecznych, szczegółowo analizują ich zachowania, skupiając się przede wszystkim na wzajemnych relacjach dzieci. Ponadto w przedszkolu integracyjnym konieczne jest, aby wszystkie osoby zaangażowane w opiekę nad dziećmi intensywnie współpracowały ze sobą i koordynowały swoje wysiłki. Edukacja w przedszkolu integracyjnym to efekt współpracy różnych specjalistów: psychologa, oligofrenopedagoga, pedagoga, logopedę, terapeutę SI oraz fizjoterapeutę. 

W przedszkolach integracyjnych wykorzystywane są m.in.: Stosowana Analiza Zachowania, Terapia Ręki, Metoda Dobrego Startu, Trening Umiejętności Społecznych, metody M. Montessorii 
czy terapia Uwagi Słuchowej z wykorzystaniem Metody Tomatisa. 

Różnorodne zajęcia 

To, co bez wątpienia wyróżnia przedszkola integracyjne to bogata oferta zajęć specjalistycznych w małych grupach. Placówki prywatne oferują m.in.:

 • usprawnianie ruchowe, fizjoterapię,
 • terapię logopedyczną,
 • alternatywne sposoby komunikowania,
 • Program Aktywności wg M.Ch. Knillów,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • zajęcia Integracji Sensorycznej,
 • gimnastykę ogólnorozwojową,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • terapię ręki,
 • integracją bilateralną,
 • zajęcia na basenie,
 • dogoterapię,
 • zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu.

Prywatne placówki integracyjne często organizują wycieczki do teatru, na warsztaty, koncerty oraz inne wydarzenia kulturalne. 

Przyjazny obiekt

Dobre przedszkole integracyjne to nie tylko wykwalifikowana kadra, ale także budynek w pełni dostosowany do potrzeb dzieci: przestronne sale, korytarze, które mają ułatwić swobodne przemieszczanie się dzieci, sale do rehabilitacji, sale do prowadzenia zajęć, gabinety do terapii indywidualnej, gabinety specjalistów. Ważne jest także odpowiednie rozmieszczenia zabawek oraz pomocy tak, by znajdowały się one w zasięgu wzroku i ręki dziecka. Warto, by przedszkole posiadało własny taras oraz ogród sprzyjający zabawom na świeżym powietrzu. 

Z korzyścią dla dziecka

Jakie są zalety przedszkola integracyjnego?

 • doświadczenie wspólnoty, która bierze pod uwagę wszystkie grupy społeczne;
 • zmniejsza się obawa przed kontaktem między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi;
 • promowanie zachowań społecznych, wzajemnego szacunku i tolerancji;
 • holistyczna, indywidualna opieka nad każdym dzieckiem;
 • więcej pracowników dla mniejszych grup;
 • specjalistyczne służby mogą wykrywać i interweniować w problemy na wczesnym etapie;
 • zintegrowana praca wychowawczej;
 • intensywna współpraca między wszystkimi stronami: wychowawca-dziecko-rodzic;
 • wysokiej jakości materiały do zabawy w kreatywnie zaprojektowanym otoczeniu;
 • wsparcie doświadczonych logopedów, psychologów oraz innych specjalistów.

Przedszkole bez granic

Tolerancja, rozwaga, otwartość – wartości, które wszyscy chcielibyśmy przekazać naszym dzieciom. Ale jak możemy się upewnić, że nie pozostaną one tylko dobrymi chęciami? Jak wdrożyć te słowa w codziennym życiu Jedną z możliwości jest zapisanie naszych dzieci do przedszkola integracyjnego. Tutaj spotykają się dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne. Rosną razem i uczą się od siebie nawzajem. Przedszkole integracyjne oznacza wspólnotę bez uprzedzeń i bez wykluczenia. Jednocześnie tworzy przestrzeń, w której dzieci mogą rozwijać swoją kreatywność i indywidualną osobowość.