Czy możliwe jest samodzielne wyjście z alkoholizmu?

alkoholik

Alkoholizm to niezwykle podstępna i nieustannie postępująca choroba, na którą może zapaść każdy bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, wykształcenie i status społeczny. Z uzależnieniem od alkoholu zmaga się ponad 237 milionów mężczyzn i 46 milionów kobiet na całym świecie. Są wśród nich zarówno ludzie w kryzysie bezdomności, jak i osoby na wysokich stanowiskach, osiągające sukcesy zawodowe.

Jaki jest wpływ alkoholu na organizm człowieka?

Alkohol powoduje zarówno uzależnienie fizyczne, jak i psychiczne, co sprawia, że zerwanie z nałogiem jest szczególnie skomplikowane. Za uzależnienie psychiczne odpowiada tworzenie się związku przyczynowo-skutkowego między spożyciem alkoholu a przyjemnymi doznaniami emocjonalnymi. Uzależnienie fizyczne jest z kolei skutkiem działania psychoaktywnego tej substancji i jej wpływu na funkcjonowanie układu nerwowego. Alkohol obniża ponadto objętość substancji szarej w mózgu i negatywnie wpływa na hipokamp, co powoduje osłabienie pamięci i przyspiesza problemy z zapamiętywaniem nawet o sześć lat. Do negatywnych skutków wpływu alkoholu na organizm człowieka można również zaliczyć hamowanie wchłaniania istotnych dla utrzymania funkcji życiowych witamin i mikroelementów.

Wpływ alkoholu na życie społeczne

Nadmierne spożycie alkoholu może mieć negatywny wpływ na życie społeczne człowieka. Uzależnienie sprzyja między innymi wchodzeniu w konflikty z prawem. Wiąże się także z wystąpieniem problemów w pracy, przede wszystkim na skutek spadku wydajności oraz pogorszenia relacji i narastających konfliktów ze współpracownikami i przełożonymi. Uzależnienie od alkoholu prowadzi również często do problemów finansowych, do których może dojść na skutek utraty pracy w wyniku zaniedbywania obowiązków zawodowych. Alkoholicy mają tendencję do popadania w długi, wielokrotnie tracą przy tym prawo do pobierania świadczeń socjalnych, co może prowadzić do bezdomności.

Wpływ alkoholu na stosunki rodzinne

Alkoholizm jest chorobą, która dotyka nie tylko osobę zmagającą się z nałogiem, lecz również wszystkich jej bliskich. Nadmierne spożycie alkoholu stanowi zarzewie konfliktów między małżonkami lub partnerami. Prowadzi do kłótni, zdrad, rozstań i rozwodów, a w skrajnych przypadkach nawet do przemocy domowej. Uzależnienie od alkoholu wpływa także negatywnie na dzieci, nie ma przy tym znaczenia, czy z nałogiem zmaga się jeden, czy oboje rodziców. Dzieci wychowywane w rodzinach z problemem alkoholowym cierpią z powodu zaniedbania, poczucia wstydu i odrzucenia, w dorosłym życiu mają często problem z nawiązywaniem poprawnych relacji międzyludzkich. Alkoholizm w rodzinie prowadzi często do rozwinięcia się syndromu współuzależnienia oraz syndromu DDA. Zdarza się, że osoby z problemem alkoholowym całkowicie zrywają kontakt z rodziną, tracąc również prawa rodzicielskie.

Skuteczna walka z alkoholizmem

Najskuteczniejszym sposobem na walkę z alkoholizmem jest odbycie leczenia w ośrodku terapii uzależnień oferującego odwyk w kontrolowanych warunkach. Terapia tego typu to nie tylko podawanie leków, lecz przede wszystkim budowanie opartej na zaufaniu relacji lekarza z pacjentem. Wysoce wykwalifikowana, a przy tym niezwykle empatyczna kadra medyczna ma doświadczenie w pracy z nawet najtrudniejszymi przypadkami i potrafi odpowiednio pokierować terapią tak, by w stosunkowo niedługim czasie umożliwić walczącej z nałogiem osobie powrót do normalnego funkcjonowania. Asysta personelu medycznego jest szczególnie istotna w fazie detoksu, gdy uzależniony od alkoholu pacjent doświadcza nieprzyjemnych skutków syndromu abstynencyjnego. Dla zapewnienia mu maksymalnego bezpieczeństwa, proces odtruwania przebiega pod czujnym okiem lekarzy gotowych zaaplikować niezbędne środki farmakologiczne.

Dlaczego samodzielne zmagania z uzależnieniem mogą okazać się nieskuteczne?

Próby samodzielnego zerwania z nałogiem są zazwyczaj nieskuteczne i kończą się powrotem do nałogu. Jest to spowodowane faktem, iż osoby silnie uzależnione rzadko kiedy są w stanie przetrwać etap odtruwania – dolegliwości psychofizyczne w postaci bóli i zawrotów głowy, mdłości, wymiotów i drgawek są często na tyle dotkliwe, że alkoholik rezygnuje z samodzielnych prób zerwania z nałogiem. Ponadto, większość alkoholików usiłujących rzucić picie na własną rękę nie potrafi poradzić sobie z uczuciem głodu alkoholowego, który towarzyszy im także po okresie detoksykacji.

alkoholik

Odtrucia alkoholowe w województwie dolnośląskim

Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom to profesjonalna placówka oferująca kompleksowe leczenie alkoholizmu. Proponuje pacjentom zarówno odtrucia alkoholowe w województwie dolnośląskim, jak i liczne rodzaje psychoterapii pozwalające na rzucenie picia i powrót do normalnego życia. W ośrodku FreeDom uzależnione od alkoholu osoby mogą liczyć na przyjazną atmosferę i opiekę wysoce wykwalifikowanego zespołu specjalistów, czuwającego nad bezpieczeństwem i skutecznym przebiegiem leczenia.