Co jeśli nie MONAR?

Monar to działające na terenie całej Polski stowarzyszenie pomagające osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu, a także ludziom, bezdomnym, chorym i samotnym.

Ta funkcjonująca od ponad czterdziestu lat placówka oferuje:

  • poradnictwo,
  • diagnostykę,
  • detoksykacje, 
  • terapię i rehabilitację uzależnień, 
  • konsultacje, 
  • terapię dla bliskich osób uzależnionych.

Monar zajmuje się pracą z pacjentami w ośrodkach stacjonarnych metodą społeczności terapeutycznej. Świadczy pomoc osobom bezdomnym, ofiarom przemocy, osobom chorym psychicznie i byłym więźniom, oferując programy wspierania ludzi wykluczonych społecznie. Placówka propaguje życie wolne od nałogów, a także wrażliwość na potrzeby innych oraz wiarę w człowieka i jego możliwości. Animatorzy Monaru prowadzą zajęcia profilaktyczne w szkołach, placówkach wychowawczych i na masowych imprezach dla młodzieży. 

Na czym polegają życie i terapia w Monarze?

Osoby uzależnione, które trafiają do Monaru, w pierwszej kolejności przechodzą detoks, pozwalający oczyścić organizm z toksycznych substancji. Następnie podejmują właściwą, półroczną terapię, która przygotowuje je do życia bez nałogu. Terapia odbywa się w przyjaznych, domowych warunkach i pozwala pacjentom nauczyć się odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za innych. Osoby uzależnione żyją w społeczności, pracują, gotują i sprzątają, mają również czas na odpoczynek, uprawianie sportu i gry zespołowe. Po zakończeniu półrocznej terapii pacjenci mają szansę na późniejsze zamieszkanie w hostelu readaptacyjnym. 

Alternatywy dla MONARU

Alternatywą dla MONARU są prywatne ośrodki terapeutyczne zajmujące się leczeniem uzależnień oraz współwystępujących zaburzeń psychicznych, takich jak depresja oraz nerwica. Placówki tego typu oferują detoks, terapię podstawową, pogłębioną i nawrotową, a także terapię przeznaczoną dla osób współuzależnionych. 

Detoks

Detoks stanowi pierwszy etap leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Trwa zazwyczaj od trzech do pięciu dni, w zależności od stopnia uzależnienia, ogólnego stanu zdrowia uzależnionej osoby oraz innych, indywidualnych uwarunkowań. Odtruwanie przeprowadzane jest w kontrolowanych warunkach w izolacji od szkodliwych substancji i innych uzależnionych osób. Nad przebiegiem detoksu czuwają psychoterapeuci, oferujący niezbędne wsparcie psychologiczne, oraz lekarze, którzy w razie konieczności implementują stosowną farmakoterapię służącą łagodzeniu doświadczanych przez pacjenta objawów abstynencyjnych.  

Terapia podstawowa 

Po detoksie, osoba uzależniona zostaje skierowana na terapię podstawową, której celem jest unaocznienie destrukcyjnych skutków uzależnienia w różnych sferach życia oraz przekazanie kompetencji pozwalających na powrót do życia w trzeźwości. Terapia tego typu trwa zazwyczaj od czterech do ośmiu tygodni, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania chorego. Przeprowadzana jest zarówno w formie sesji indywidualnych, jak i grupowych. 

Terapia pogłębiona 

Terapia pogłębiona przeznaczona jest dla osób, które ukończyły program terapii podstawowej, lecz wciąż odczuwają potrzebę profesjonalnego wsparcia w walce z nałogiem. Ten rodzaj terapii ma na celu udzielenie pacjentom pomocy w radzeniu sobie z problemami będącymi bezpośrednią konsekwencją uzależnienia. Podobnie do terapii podstawowej, tak i terapia pogłębiona przeprowadzana jest w formie indywidualnej i grupowej. 

Terapia nawrotowa 

Organizowana w ośrodkach leczenia uzależnień terapia nawrotowa przeznaczona jest dla pacjentów, którzy zakończyli terapię podstawową, lecz złamali abstynencję bądź czują, że w każdej chwili mogą to uczynić. 

Terapia dla osób współuzależnionych

Profesjonalne ośrodki zajmujące się terapią uzależnień oferują również programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych, a więc najczęściej partnerów i małżonków ludzi walczących z nałogami. Syndrom współuzależnienia stanowi poważne zaburzenie psychiczne, które wymaga profesjonalnej pomocy i specjalistycznej psychoterapii, która pomoże chorej osobie zrozumieć mechanizmy rządzące jej zachowaniem i emocjami. Terapia dla współuzależnionych wskazuje i ułatwia wprowadzenie zdrowszych i bardziej skutecznych sposobów funkcjonowania, przez co znacząco poprawia jakość życia osoby dzielącej życie z człowiekiem zmagającym się z nałogiem. 

W ofercie ośrodków leczenia uzależnień dostępna jest również terapia motywująca, mająca na celu przekonanie do podjęcia walki z nałogiem, przeznaczona dla osób, które jeszcze nie zdecydowały się na rozpoczęcie leczenia. 

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień 

Prywatnym ośrodkiem leczenia uzależnień, który oferuje różnorodne rodzaje terapii zarówno dla osób uzależnionych, jak i współuzależnionych, jest Ośrodek Terapii i Leczenia Uzależnień FreeDom. Placówka zapewnia wsparcie wykwalifikowanych specjalistów i przyjazną atmosferę, stwarzając warunki sprzyjające powrotowi do zdrowia.